Điện Biên: Nhiều xã của huyện Mường Nhé bị thiệt hại nặng do mưa lũ

Cầu treo nối bản Cà Là Pá với bản Cà Là Pá 1 (xã Leng Su Sìn) bị lũ cuốn đổ sập.
Cầu treo nối bản Cà Là Pá với bản Cà Là Pá 1 (xã Leng Su Sìn) bị lũ cuốn đổ sập.
Cầu treo nối bản Cà Là Pá với bản Cà Là Pá 1 (xã Leng Su Sìn) bị lũ cuốn đổ sập.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top