Điện Biên: Mưa đá làm hư hỏng nhiều nhà dân

Những cục đá từ 2-3cm làm cho nhiều mái nhà bị hư hỏng.
Những cục đá từ 2-3cm làm cho nhiều mái nhà bị hư hỏng.
Những cục đá từ 2-3cm làm cho nhiều mái nhà bị hư hỏng.
Lên top