Diễn biến mới vụ bờ kè "chưa bàn giao đã bị sóng đánh hỏng"

Công trình kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa.
Công trình kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa.
Công trình kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa.
Lên top