Diễn biến mới vụ Bí thư xã quan hệ bất chính với nữ thuộc cấp

Quan hệ bất chính với Bí thư Đảng ủy xã, nữ thuộc cấp bị đề nghị kỷ luật . Ảnh minh họa
Quan hệ bất chính với Bí thư Đảng ủy xã, nữ thuộc cấp bị đề nghị kỷ luật . Ảnh minh họa
Quan hệ bất chính với Bí thư Đảng ủy xã, nữ thuộc cấp bị đề nghị kỷ luật . Ảnh minh họa
Lên top