Diễn biến mới việc cứu 9 người trên tàu Vietship 01

Trực thăng thả đầu dây néo từ tàu gặp nạn vào bờ vào tối 10.10. Ảnh: Hưng Thơ.
Trực thăng thả đầu dây néo từ tàu gặp nạn vào bờ vào tối 10.10. Ảnh: Hưng Thơ.
Trực thăng thả đầu dây néo từ tàu gặp nạn vào bờ vào tối 10.10. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top