Diễn biến mới nhất bão số 2, cảnh báo lũ quét do mưa lớn

Bản đồ đường đi của cơn bão số 2. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia
Bản đồ đường đi của cơn bão số 2. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia
Bản đồ đường đi của cơn bão số 2. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia
Lên top