Điện Biên: Khoan cục sắt lạ, người đàn ông bị thương nặng

Cơ quan chức năng có mặt và phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: Văn Thành Chương.
Cơ quan chức năng có mặt và phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: Văn Thành Chương.
Cơ quan chức năng có mặt và phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: Văn Thành Chương.
Lên top