Điện Biên họp khẩn vì có 7 người về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Điện Biên họp khẩn lúc nửa đêm vì có 7 trường hợp về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Văn Thành Chương.
Điện Biên họp khẩn lúc nửa đêm vì có 7 trường hợp về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Văn Thành Chương.
Điện Biên họp khẩn lúc nửa đêm vì có 7 trường hợp về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Văn Thành Chương.
Lên top