Điện Biên họp khẩn, tăng cấp độ phòng chống dịch COVID-19

Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì cuộc họp khẩn sau khi tỉnh này ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc COVID-19. Ảnh: Xuân Tư.
Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì cuộc họp khẩn sau khi tỉnh này ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc COVID-19. Ảnh: Xuân Tư.
Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì cuộc họp khẩn sau khi tỉnh này ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc COVID-19. Ảnh: Xuân Tư.
Lên top