Điện Biên: Hai anh em ruột đuối nước thương tâm khi tắm ao

Mùa hè là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước tại các ao, hồ, sông, suối - đặc biệt đối với trẻ em vùng cao. Ảnh: Văn Thành Chương
Mùa hè là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước tại các ao, hồ, sông, suối - đặc biệt đối với trẻ em vùng cao. Ảnh: Văn Thành Chương
Mùa hè là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước tại các ao, hồ, sông, suối - đặc biệt đối với trẻ em vùng cao. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top