Điện Biên: Gần 95% công trình cấp nước tập trung nông thôn kém hiệu quả

Nhiều địa bàn vùng nông thôn ở Điện Biên lâm vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Ảnh: PV
Nhiều địa bàn vùng nông thôn ở Điện Biên lâm vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Ảnh: PV
Nhiều địa bàn vùng nông thôn ở Điện Biên lâm vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Ảnh: PV
Lên top