Điện Biên dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh

Điện Biên dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ 00h00 ngày 27.5.2021. Ảnh: Văn Thành Chương
Điện Biên dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ 00h00 ngày 27.5.2021. Ảnh: Văn Thành Chương
Điện Biên dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ 00h00 ngày 27.5.2021. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top