Điện Biên: Dự án chờ... 3 dự án

Công trình Hồ chứa nước Ẳng Cang đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: T.CHƯƠNG
Công trình Hồ chứa nước Ẳng Cang đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: T.CHƯƠNG
Công trình Hồ chứa nước Ẳng Cang đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: T.CHƯƠNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top