Điện Biên: Dỡ phong tỏa một khu dân cư gần 20 hộ dân

Điện Biên: Dỡ phong tỏa một khu dân cư có gần 20 hộ dân. Ảnh: Văn Thành Chương
Điện Biên: Dỡ phong tỏa một khu dân cư có gần 20 hộ dân. Ảnh: Văn Thành Chương
Điện Biên: Dỡ phong tỏa một khu dân cư có gần 20 hộ dân. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top