Điện Biên: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Điện Biên: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Trần Nga
Điện Biên: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Trần Nga
Điện Biên: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Trần Nga
Lên top