Điện Biên: Dân nghèo không muốn nhận hỗ trợ, dự án xóa đói đành... bỏ xó

2/3 máy thái rau đang nằm lăn lóc tại Trụ sở UBND xã Nậm Nhừ cả năm nay. Ảnh: BTNMT
2/3 máy thái rau đang nằm lăn lóc tại Trụ sở UBND xã Nậm Nhừ cả năm nay. Ảnh: BTNMT
2/3 máy thái rau đang nằm lăn lóc tại Trụ sở UBND xã Nậm Nhừ cả năm nay. Ảnh: BTNMT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM