Điện Biên: Dân đốt phá rừng tái sinh, xã nói chưa biết vì bận chống dịch

Đầu năm là khoảng thời gian diễn ra nhiều vụ phá rừng làm nương tại tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thành Chương.
Đầu năm là khoảng thời gian diễn ra nhiều vụ phá rừng làm nương tại tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thành Chương.
Đầu năm là khoảng thời gian diễn ra nhiều vụ phá rừng làm nương tại tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thành Chương.
Lên top