Điện Biên đảm bảo cấp điện liên tục phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Điện lực Điện Biên đảm bảo cung cấp điện liên tục trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021. Ảnh: Văn Thành Chương
Điện lực Điện Biên đảm bảo cung cấp điện liên tục trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021. Ảnh: Văn Thành Chương
Điện lực Điện Biên đảm bảo cung cấp điện liên tục trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top