Điện Biên: Đá lăn đè bẹp xe khách, 7 người bị thương