Điện Biên cho phép mở lại tuyến vận tải hành khách đi Hà Nội

Tỉnh Điện Biên cho phép mở lại tuyến vận tải hành khách đi Hà Nội. Ảnh: Văn Thành Chương
Tỉnh Điện Biên cho phép mở lại tuyến vận tải hành khách đi Hà Nội. Ảnh: Văn Thành Chương
Tỉnh Điện Biên cho phép mở lại tuyến vận tải hành khách đi Hà Nội. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top