Điện Biên cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19

Học sinh Trường THCS Tân Bình, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương.
Học sinh Trường THCS Tân Bình, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương.
Học sinh Trường THCS Tân Bình, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương.
Lên top