Điện Biên: Cháy nhà, 1 học sinh lớp 2 tử vong

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Văn Thành Chương
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Văn Thành Chương
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top