Điện Biên chấm dứt hoạt động tất cả các vùng cách ly y tế

12h00 ngày 6.6.2021, vùng cách ly y tế cuối cùng tại  tỉnh Điện Biên đã được dỡ bỏ. Ảnh: Văn Thành Chương
12h00 ngày 6.6.2021, vùng cách ly y tế cuối cùng tại tỉnh Điện Biên đã được dỡ bỏ. Ảnh: Văn Thành Chương
12h00 ngày 6.6.2021, vùng cách ly y tế cuối cùng tại tỉnh Điện Biên đã được dỡ bỏ. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top