Điện Biên: 2 người bị sét đánh thương vong

Bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương
Bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương
Bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top