Điểm thi và điểm học bạ nhiều tỉnh có độ vênh lớn

Top 10 địa phương có điểm thi môn Toán cao nhất cả nước. Biểu đồ: Đ.Chung
Top 10 địa phương có điểm thi môn Toán cao nhất cả nước. Biểu đồ: Đ.Chung
Top 10 địa phương có điểm thi môn Toán cao nhất cả nước. Biểu đồ: Đ.Chung
Lên top