Điểm sáng thực hiện BHXH: Bám sát đối tượng để tuyên truyền

Ông Phan Văn Rí - Giám đốc BHXH huyện U Minh, BHXH tỉnh Cà Mau. 
Ảnh: Minh Hà
Ông Phan Văn Rí - Giám đốc BHXH huyện U Minh, BHXH tỉnh Cà Mau. Ảnh: Minh Hà
Ông Phan Văn Rí - Giám đốc BHXH huyện U Minh, BHXH tỉnh Cà Mau. Ảnh: Minh Hà
Lên top