"Điểm nóng" BOT tại Gia Lai: Người dân yêu cầu miễn, giảm mạnh phí

Người dân yêu cầu Cty BOT 36.71 có chính sách miễn giảm giá vé. Ảnh Đình Văn.
Người dân yêu cầu Cty BOT 36.71 có chính sách miễn giảm giá vé. Ảnh Đình Văn.
Người dân yêu cầu Cty BOT 36.71 có chính sách miễn giảm giá vé. Ảnh Đình Văn.
Lên top