Điểm mặt chỉ tên những trung tâm đào tạo lái xe “chống trượt” ở Hà Nội

7 trong số 50 thí sinh đóng phí "chống trượt" thi bằng lái xe đang được hướng dẫn trước khi vào phòng thi.
7 trong số 50 thí sinh đóng phí "chống trượt" thi bằng lái xe đang được hướng dẫn trước khi vào phòng thi.
7 trong số 50 thí sinh đóng phí "chống trượt" thi bằng lái xe đang được hướng dẫn trước khi vào phòng thi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM