Điểm học bạ “vênh” với điểm thi tốt nghiệp THPT - xét tuyển đại học như thế nào?

Biểu đồ so sánh điểm trung bình học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT 2021.
Biểu đồ so sánh điểm trung bình học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT 2021.
Biểu đồ so sánh điểm trung bình học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT 2021.
Lên top