Tuyển sinh năm 2020:

Điểm chuẩn ngành kinh tế, y dược, công nghệ thông tin tăng đột biến

Các trường đai học sẽ công bố điểm chuẩn năm 2020 tới thí sinh trước 17h ngày 5.10. Ảnh: Hải Nguyễn
Các trường đai học sẽ công bố điểm chuẩn năm 2020 tới thí sinh trước 17h ngày 5.10. Ảnh: Hải Nguyễn
Các trường đai học sẽ công bố điểm chuẩn năm 2020 tới thí sinh trước 17h ngày 5.10. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top