Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến tăng từ 0.5 - 1 điểm

Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến sẽ tăng so với năm 2019. Ảnh: Hải Nguyễn
Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến sẽ tăng so với năm 2019. Ảnh: Hải Nguyễn
Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến sẽ tăng so với năm 2019. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top