Dịch vụ ăn uống đường phố ở Hải Phòng hoạt động trở lại từ 0h ngày 9.3

Hải Phòng cho phép dịch vụ ăn uống đường phố hoạt động trở lại từ 0h ngày 9.3. Ảnh MD
Hải Phòng cho phép dịch vụ ăn uống đường phố hoạt động trở lại từ 0h ngày 9.3. Ảnh MD
Hải Phòng cho phép dịch vụ ăn uống đường phố hoạt động trở lại từ 0h ngày 9.3. Ảnh MD
Lên top