Dịch tả lợn tiến sát vùng chăn nuôi phía Nam

Các nội dung tuyên truyền về phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Infographic: TTXVN
Các nội dung tuyên truyền về phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Infographic: TTXVN
Các nội dung tuyên truyền về phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Infographic: TTXVN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top