Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lan rộng ra ở Quảng Nam.

Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lan rộng ra ở Quảng Nam. Ảnh minh họa
Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lan rộng ra ở Quảng Nam. Ảnh minh họa
Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lan rộng ra ở Quảng Nam. Ảnh minh họa
Lên top