Dịch tả lợn Châu Phi lây lan tại 16 tỉnh, bao nhiêu lợn đã tiêu hủy?

Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: PV
Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: PV
Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top