Dịch tả lợn Châu Phi lan nhanh tại Quảng Ninh

Lực lượng thú y và cơ quan địa phương tổ chức tiêu hủy, phun thuốc và chôn lấp đàn lợn nhiễm dịch tại Đông Triều ngày 9.3. Ảnh: BQN
Lực lượng thú y và cơ quan địa phương tổ chức tiêu hủy, phun thuốc và chôn lấp đàn lợn nhiễm dịch tại Đông Triều ngày 9.3. Ảnh: BQN
Lực lượng thú y và cơ quan địa phương tổ chức tiêu hủy, phun thuốc và chôn lấp đàn lợn nhiễm dịch tại Đông Triều ngày 9.3. Ảnh: BQN
Lên top