Dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại 65% đàn lợn giống ở Quảng Nam

Lên top