Dịch tả lợn Châu Phi bị "chặn" phía ngoài nếu được ngăn từ xa

Dù tỉnh Phú Thọ chưa có dịch,  nhưng các hộ chăn nuôi thường xuyên thực hiện phun hóa chất tại chuồng để ngăn ngừa dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: ML
Dù tỉnh Phú Thọ chưa có dịch, nhưng các hộ chăn nuôi thường xuyên thực hiện phun hóa chất tại chuồng để ngăn ngừa dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: ML
Dù tỉnh Phú Thọ chưa có dịch, nhưng các hộ chăn nuôi thường xuyên thực hiện phun hóa chất tại chuồng để ngăn ngừa dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: ML
Lên top