Dịch tả heo châu Phi lan đến Đồng Nai, TPHCM khẩn trương phòng chống

TPHCM đang gấp rút triển khai tình huống chống dịch tả heo châu Phi.
TPHCM đang gấp rút triển khai tình huống chống dịch tả heo châu Phi.
TPHCM đang gấp rút triển khai tình huống chống dịch tả heo châu Phi.
Lên top