Dịch ở Hội An có thể bùng phát, không thể sinh tâm lý chủ quan

Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An. Ảnh: Hữu Long
Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An. Ảnh: Hữu Long
Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An. Ảnh: Hữu Long
Lên top