Dịch diễn biến phức tạp, Tiền Giang thành lập 74 trạm y tế lưu động

Tiền Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: C.T
Tiền Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: C.T
Tiền Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: C.T
Lên top