Dịch COVID-19 "tàn phá", buộc phải đổi mới Giáo dục nghề nghiệp

Hội thảo trực tuyến về đổi mới giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam. Ảnh: Chụp màn hình.
Hội thảo trực tuyến về đổi mới giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam. Ảnh: Chụp màn hình.
Hội thảo trực tuyến về đổi mới giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam. Ảnh: Chụp màn hình.
Lên top