Dịch COVID-19 tại Đà Nẵng: Góp tiền, “góp” ô tô đi hỗ trợ người nghèo

Bà Đinh Thị Anh (trái) đến tận nhà, tặng quà hỗ trợ người nghèo, khuyết tật sáng 23.8. Ảnh: Lê Văn Thơm.
Bà Đinh Thị Anh (trái) đến tận nhà, tặng quà hỗ trợ người nghèo, khuyết tật sáng 23.8. Ảnh: Lê Văn Thơm.
Bà Đinh Thị Anh (trái) đến tận nhà, tặng quà hỗ trợ người nghèo, khuyết tật sáng 23.8. Ảnh: Lê Văn Thơm.
Lên top