Dịch COVID-19 phức tạp, Thái Nguyên kích hoạt trạm y tế lưu động

Thái Nguyên đã kích hoạt nhiều trạm y tế lưu động phòng chống dịch COVID-19.
Thái Nguyên đã kích hoạt nhiều trạm y tế lưu động phòng chống dịch COVID-19.
Thái Nguyên đã kích hoạt nhiều trạm y tế lưu động phòng chống dịch COVID-19.
Lên top