Dịch COVID-19 phức tạp, Đà Nẵng tạm dừng cấp căn cước công dân

Dịch COVID-19 phức tạp, Đà Nẵng tạm dừng cấp căn cước công dân. Ảnh: Thuỳ Trang
Dịch COVID-19 phức tạp, Đà Nẵng tạm dừng cấp căn cước công dân. Ảnh: Thuỳ Trang
Dịch COVID-19 phức tạp, Đà Nẵng tạm dừng cấp căn cước công dân. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top