Dịch COVID-19 phức tạp, Đà Nẵng siết chặt hoạt động giao thông vận tải

Dịch COVID-19 phức tạp, Đà Nẵng siết chặt hoạt động giao thông vận tải. Ảnh: Anh Long
Dịch COVID-19 phức tạp, Đà Nẵng siết chặt hoạt động giao thông vận tải. Ảnh: Anh Long
Dịch COVID-19 phức tạp, Đà Nẵng siết chặt hoạt động giao thông vận tải. Ảnh: Anh Long
Lên top