Dịch COVID-19 ở Việt Nam chính thức bước sang cấp độ 3

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì cuộc họp. Ảnh: BYT
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì cuộc họp. Ảnh: BYT
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì cuộc họp. Ảnh: BYT
Lên top