Dịch COVID-19 ở thị trấn vùng biên tỉnh Quảng Trị phức tạp

Cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở thị trấn Lao Bảo. Ảnh: Hoàng Hùng.
Cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở thị trấn Lao Bảo. Ảnh: Hoàng Hùng.
Cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở thị trấn Lao Bảo. Ảnh: Hoàng Hùng.
Lên top