Dịch COVID-19 ở Hải Dương: Ổ dịch Cẩm Giàng là nguy hiểm nhất

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top