Dịch COVID-19 khiến du lịch Việt Nam năm 2020 thất thu 23 tỉ USD

Lên top